Nieuwe groeikansen scheppen

Om verdere groei te stimuleren, richten we ons op kansen in aangrenzende activiteiten waaraan Ageas kan deelnemen en impact kan creëren. Onze lokale prioriteiten zijn Woning, Mobiliteit en Leven & Sparen. Vooral op groepsniveau zullen onderstaande vier actieterreinen onze groei bevorderen.

Nieuwe groeikansen scheppen

Gezondheid

We zullen innovatie en de overdracht van kennis en expertise opschalen om ecosystemen voor Gezondheid uit te bouwen, daar waar we kansen zien om onze successen in Portugal en België te herhalen. We zien mogelijkheden tot uitbreidingen naar de coördinatie van gezondheidszorg voor chronische ziekten, maar ook welzijns- en preventiediensten, zorgtrajecten en digitaal ondersteunde zorg. Wij streven er niet zozeer naar om een volledige ziektekostenverzekeraar te worden, maar willen op basis van een bewezen bedrijfsmodel deelnemen aan het ecosysteem voor gezondheid.

Bescherming

We zijn ook van plan om uit te breiden op het gebied van Bescherming, vooral in het steeds sneller groeiende Azië, waar een breed gamma aan innovatieve producten aangeboden wordt. Bescherming is niets nieuws voor ons, maar wij zien veel kansen in dekkingen voor persoonlijke bescherming (bijv. forfaitaire vergoedingen bij overlijden, ziekte, kritische aandoeningen, persoonlijke ongevallen enz.).

Digitale platforms

Wij geloven sterk in bankverzekering, makelaars en agenten als de huidige winnaars. Daarnaast zien we nieuwe manieren om met klanten in contact te komen, met een vraag naar nieuwe soorten producten en dekkingen. En hoewel we blijven investeren in onze fysieke distributiepartners, waaronder bankverzekering en de ontwikkeling van sterke makelaar- en agentennetwerken, kunnen we de nieuwe spelers die onze klanten aanspreken niet negeren. Wij willen deelnemen aan deze cross-market- en cross-sectorontwikkelingen, hetgeen betekent dat we willen investeren in nieuwe partnerships met toekomstige winnaars waarmee we optimaal gebruik kunnen maken van Digitale platforms en Ecosystemen.

Herverzekering

En als we kijken naar andere mogelijkheden om als Groep te groeien, zullen we het onontgonnen potentieel van onze Herverzekeringsactiviteiten onderzoeken en voortbouwen op ons partnership met Taiping Re. In herverzekering is Ageas uitgegroeid van een beperkte satellietactiviteit die bedrijfs- en kapitaalsynergie levert teneinde de Kernactiviteiten te beschermen, naar een volwaardige externe herverzekeraar in Azië. Wij menen dat er potentieel is om onze herverzekeringsactiviteiten verder uit te bouwen en de nieuwe groeimotoren binnen Impact24 grensoverschrijdend te ondersteunen met alle voordelen die de herverzekeringsexpertise de hele Groep kan opleveren.

Een expert-view over de groeimotoren in de Groep

> Starring: Filip Coremans (Platforms and Protection), Antonio Cano (Health), Jan Van Rethy, Joachim Racz & Petra Vynckier (Reinsurance)