Impact24, onze nieuwe strategie

In 2022 begint Ageas aan een nieuwe strategische cyclus van drie jaar, Impact24. Het plan bouwt voort op de huidige strategie van de Groep, Connect21. Ontdek de kernpunten van dit nieuwe plan en de positieve impact die het op vele manieren heeft op onze stakeholders.

Een groeistrategie voor de lange termijn

Impact24 is een duurzame groeistrategie voor de lange termijn. Onze keuzes en investeringen zijn niet alleen voor de komende drie jaar, maar voor de jaren tot 2030 en erna.

Onze waarden zijn sterker dan ooit

Onze activiteiten steunen op een aantal belangrijke waarden die als fundament dienen: Care, Dare, Deliver en Share. Ze omschrijven het gedrag en de principes waarvoor wij staan en hoe wij werken. Onze mensen hebben deze al volledig omarmd en passen ze toe in hun dagelijkse werk. Zij leveren Impact24 een solide basis om op voort te bouwen.

Onze bestaansreden is relevanter dan ooit

Onze plannen met Impact24 zijn onlosmakelijk verbonden met de bestaansreden van onze Groep, m.n. om de levens van onze stakeholders te ondersteunen. Dit is meer dan ook van belang en zal ook de komende jaren als kompas dienen voor ons bedrijf.

Gebouwd op een solide fundament

Impact24 is een logische opvolger van Connect21, ons huidige strategische driejarenplan. Ons doel, ons profiel en onze waarden zijn relevanter dan ooit. Door het succes van keuzes die we in het verleden maakten, hebben we nu een sterk platform voor toekomstige groei.

Wat ‘impact’ voor ons betekent

Toen we begonnen met de uitwerking van onze nieuwe strategie speelde er een belangrijke vraag door ons hoofd: hoe kunnen we een positieve en blijvende impact creëren voor al onze stakeholders: medewerkers, klanten, partners, beleggers en de maatschappij?

Klanten en Mensen voorop

Meer

Impact creëren, met de kleinste dingen

Wij kunnen allemaal een positieve invloed hebben op de ander, het verschil maken in iemands dag. Wij kunnen allemaal invloed uitoefenen op onze wereld, en vaak gebeurt dat door heel simpele dingen te doen. En in sommige gevallen laat je zelfs een diepgaande en langdurige impact op iemands leven.

Een samenhangend en volledig geïntegreerd plan

Aan de basis van Impact24 staat ons DNA en het doen van wat we al heel goed doen. We scheppen mogelijkheden om flexibel in toekomstige trends te kunnen investeren. We erkennen het voordeel van een goed gediversifieerde en evenwichtige portefeuille en de veerkracht die het onze Groep biedt. Het is geen verrassing dat dit centraal stond in de uitwerking van ons plan.

Onze kernactiviteiten versterken en uitbreiden

Meer

Nieuwe groeikansen scheppen

Meer

Partner van huidige en toekomstige winnaars

Meer